Algemeen bijzonder onderwijs

De MOZON-scholen bieden onderwijs op een algemeen bijzondere grondslag. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Algemeen bijzonder onderwijs
Veel algemeen bijzondere scholen zijn opgericht door ouders die voor hun kinderen een andere onderwijsvorm wilden. Dat geldt ook voor onze Montessorischolen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. Het algemeen bijzonder onderwijs kent een groot aantal stromingen. Het montessorionderwijs is er één van. Overeenkomsten tussen de verschillende stromingen in het algemeen bijzonder onderwijs:
  • openheid voor vernieuwingen
  • grote betrokkenheid van ouders
  • hoge kwalitatieve eisen
Bijzonder of openbaar onderwijs
Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Naast algemeen bijzondere scholen zijn er ook bijzondere scholen op confessionele grondslag. Zo zijn er ook rooms-katholieke of protestantse Montessorischolen.

Openbare scholen zijn publiekrechtelijke instellingen. Het bestuur wordt gevormd door het gemeentebestuur of een commissie daarvan. Als het bestuur zelfstandig is, legt het verantwoording af aan het gemeentebestuur. Er zijn ook openbare montessorischolen.

Bron: LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag)
 
 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl