Montessorionderwijs

Het montessorionderwijs is gebaseerd op de pedagogische principes van Maria Montessori. Maria Montessori ontwikkelde een onderwijsvorm die is gericht op de spontane ontplooiing van kinderen. 'Help mij het zelf te doen' is het motto van montessorionderwijs.

Zelfopvoeding
Ieder kind is leergierig en heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. In de montessorimethode staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen krijgen ondersteuning bij hun natuurlijke ontwikkeling in de speciaal ingerichte leeromgeving.

Actuele visie op opvoeding
Montessori's ideeŽn over onderwijs en opvoeding zijn nog steeds actueel. In Nederland bezoeken zo'n 40.000 kinderen een montessorischool. De montessorimethode is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd, maar de zelfopvoeding van het kind is nog altijd de essentie.

Geschikt voor ieder kind
Montessorionderwijs is geschikt voor ieder kind. Naast het klassikaal en groepsgericht onderwijs begeleiden we kinderen individueel. We zoeken voor ieder kind afzonderlijk de beste manier om tot ontplooiing te komen. Daarbij is een open relatie met de ouders essentieel.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl