Organisatie

MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed bestuur van de PO-Raad. De organisatie ziet er als volgt uit:

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat momenteel uit drie leden te weten Jean-Pierre Schouwenaars, voorzitter, mw. mr. drs. Angelie van Alphen en mw. Yvonne Kusters.
De raad  vormt samen met het bestuur het bevoegd gezag van stichting MOZON en ziet toe op de algemene zaken die de stichting betreffen.

Bestuur
Het bestuur bestuurt de stichting als bevoegd gezag. De directeur-bestuurder, Lex Spee MES, houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting.

Bestuurskantoor
mw. Joyce van der Meijden, beleidsmedewerker personeel en organisatie
mw. Mieke Peerlings-van Oosterhout, beleidsmedewerker financiŽn
mw. Judith van den Eijnden-Sijbers, bestuurssecretaresse-managementassistent
mw. Elke Bemelmans, administratief medewerkster

Schoolleiding
MOZON bestuurt vier scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. De directies van de scholen werken nauw samen in een directieberaad onder leiding van de directeur-bestuurder van MOZON.

mw. Jolanda Duijvestijn, directeur Helmond
mw. Anja Verschuren, waarnemend directeur/intern begeleider Helmond
mw. Nora ten Haaf, directeur Venlo
mw. Petra Janssen, directeur Venray
mw. Danielle Teunissen-Kanters, directeur Weert

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
De GMR bestaat momenteel uit mw. Nicole Slot, voorzitter, de personeelsleden Peter van den Wildenberg, mw. Desiree Leensen en mw. Mayke Verhoeven. Namens de oudergeleding zijn dit mw. Michelle Verkerk, mw. Karianne Roumen, mw. DaniŽlle Ouedraogo-van Bommel en 1 vacature.
Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl