Organisatie

MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de†uitgangspunten van de Code Goed†bestuur van†de PO-Raad.†De organisatie ziet er als volgt uit:

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat momenteel†uit drie leden te weten mw. Yvonne Kusters, voorzitter, mw. mr. drs. Angelie van Alphen en mw. Edith Vullings.
De raad vormt samen met het bestuur het bevoegd gezag van stichting MOZON en ziet toe op de algemene zaken die de stichting betreffen.

Bestuur
Het bestuur bestuurt de stichting als bevoegd gezag. De directeur-bestuurder, Lex Spee MES, houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting.

Bestuurskantoor
mw. Joyce van der Meijden, beleidsmedewerker personeel en organisatie
mw. Mieke Peerlings-van Oosterhout, beleidsmedewerker†financiŽn
mw. Judith van den Eijnden-Sijbers, bestuurssecretaresse-managementassistent
mw. Elke Bemelmans, administratief medewerkster

Schoolleiding
MOZON bestuurt vier scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. De directies van de scholen werken nauw samen in een directieberaad onder leiding van de directeur-bestuurder van MOZON.

mw.†Anja Verschuren, directeur†Helmond
mw.†Nora ten Haaf, directeur†Venlo
mw.†Petra Janssen, directeur†Venray
mw.†Danielle Teunissen-Kanters, directeur†Weert

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
De GMR bestaat momenteel uit mw. Desiree Leensen, voorzitter, de personeelsleden Peter van den Wildenberg, mw. Nicole Slot en mw. Moniek van der Biesen. Namens de oudergeleding zijn dit mw. Michelle Verkerk, mw. Karianne Roumen, mw. DaniŽlle Ouedraogo-van Bommel†en 1†vacature.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl