Materiaal

In het montessorionderwijs neemt het materiaal een belangrijke plaats in. We gebruiken het onder andere voor taal, rekenen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis en kosmisch onderwijs. Daarnaast is er zogenaamd hulpmateriaal voor Engels, ICT, verkeer. Voor de jongste kinderen is er speciaal zintuiglijk materiaal, dat een beroep doet op de zintuigen: zien, voelen, proeven, ruiken en horen. Het ontwikkelingsmateriaal dat Maria Montessori heeft ontwikkeld, oefent nog altijd een grote aantrekkingskracht uit op kinderen van alle leeftijden. 

Uitnodigend
Het montessorimateriaal nodigt kinderen uit om ermee aan de slag te gaan. Meestal is het zelfcorrigerend, zodat er geen inmenging van de leerkracht nodig is. De kinderen merken het zelf, wanneer ze iets niet goed doen. Ook stimuleert het materiaal hen om zo veel mogelijk zintuigen te gebruiken en de handeling spontaan te herhalen. Zo kunnen ze de leerstof concreet ervaren. 

Specifieke eisen
Montessorimateriaal voldoet aan specifieke eisen:
  • het ziet er aantrekkelijk uit;
  • het is gemaakt van natuurlijke materialen;
  • het heeft een zelf controlerend karakter;
  • het maakt steeds meer samengestelde handelingen mogelijk;
  • de leerstof komt duidelijk naar voren;
  • één vaardigheid staat steeds centraal: bijvoorbeeld het leren vasthouden van een pen, zelf je schoenen kunnen strikken, optellen, worteltrekken.
Van concreet en symbolisch naar abstract
Het materiaal is een middel om handelend begrippen te leren - een schakel tussen doen en denken. Aan het einde van de middenbouw maakt het materiaal geleidelijk plaats voor een abstracte verwerking van de leerstof. Dat gebeurt in een vloeiende overgang van concreet, via symbolisch naar abstract.

 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl