Zelfstandigheid

Maria Montessori merkte dat kinderen handelen vanuit een 'onbewuste doelgerichtheid'. Elk kind wil leren en al doende nieuwe vaardigheden verwerven.

Zelfstandig opgroeien
Kinderen willen loskomen van afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden. Dit proces kunnen ze alleen zelf volbrengen. Volgens Montessori is het belangrijk dat kinderen hiertoe de vrijheid krijgen. Vrijheid om de omgeving te ontdekken. Kinderen hebben in de voorbereide omgeving in de groep binnen bepaalde grenzen vrijheid in werkkeuze, werkduur, tempo en werkcyclus. Zij kunnen en worden ter wille van hun ontwikkeling ook aangespoord ervaring op te doen met dingen waar zij niet direct affiniteit mee hebben. Dit garandeert dat kinderen voldoende kennis en vaardigheden opdoen om op zinvolle wijze te kunnen deelnemen aan de cultuur en maatschappij waarin zij opgroeien.

De rol van de school
De school helpt de kinderen zicht te krijgen op de samenleving. Naarmate zij meer ervaring opdoen, verder gevorderd zijn in de ontwikkeling van de wil, van moraliteit en sociale relaties, worden de kaders ruimer en de keuzemogelijkheden groter. Zo komt het principe van de afnemende leiding en dus van overdracht van verantwoordelijkheid tot uitdrukking.  Kunnen en willen kiezen is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid. We besteden er veel aandacht aan.

We leren kinderen kiezen. En we bieden de kennis en vaardigheden aan waarmee ze hun omgeving zelfstandig kunnen verkennen. We letten goed op dat kinderen goed vooruitgaan. En als dit niet lukt, helpen we daarbij.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl