Waarom montessorionderwijs?

Kinderen die opgroeien in de 21e eeuw, moeten meer dan ooit op jonge leeftijd keuzes maken, beslissen en nadenken. We zijn binnen MOZON op zoek naar een doorgaand en optimaal persoonlijk ontwikkelingsaanbod. Montessoriopvoeding en -onderwijs maakt dit mogelijk.

Wij leren kinderen kiezen waardoor zij zelf kennis verwerven, leren beslissen en samenwerken met anderen. In ons onderwijs spreken we niet over een groep individuen maar is een kind een individu in een groep. Ieder kind heeft een gepersonaliseerd leer- en ontwikkelplan waarbij uitgegaan wordt van verschillen.

Motivatie, volgens ons één van de belangrijkste drijfveren in de 21ste eeuw, ontstaat door een voor kinderen speciaal voorbereide omgeving waarin zij zelf aan de slag kunnen. De unieke, verticale, groepsindeling van drie leeftijden in een montessorigroep, waarin een kind éénmaal tot de jongste, middelste of oudste kinderen behoort, oefenen zowel de sociale competenties en leiden gemotiveerd tot het toepassen van kennis en vaardigheden.

Persoonlijk onderwijs, rekening houden met elkaar, helpen en uitleggen, afspraken maken over het leermateriaal, creëren, presenteren en discussiëren in een rustige voorbereide omgeving dragen bij aan een evenwichtige talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren.
 
Geïnteresseerd?
Neem vooral eens een kijkje op één van de scholen van MOZON. Werkelijk een indruk krijgen van en een oordeel kunnen vormen over montessorionderwijs lukt het best als u een montessorischool in actie kunt zien.  Als u namelijk de kinderen en de leerkrachten aan het werk ziet en het idee hierachter verneemt, krijgt u een goede indruk van de dagelijkse praktijk van het montessorionderwijs op onze scholen. Hier werken we met hoofd, hart en handen aan de ontwikkeling van kinderen.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl