We zijn er weer, samen op school!

18 mei 2020
Inmiddels zijn we weer een week aan de slag. Blije kinderen, ouders en leerkrachten in ons montessorionderwijs. Ook bezorgdheid over wat de toekomst ons gaat brengen, over de anderhalve meter afstand en de hygiŽne-maatregelen. We hebben de afgelopen weken bergen werk verzet. Misschien zijn er zelfs meer grote dingen veranderd in deze periode dan in de laatste tien jaar.
Eerst moesten we ons onderwijs zů aanpassen dat ieder kind op afstand onderwijs zou krijgen. Bovendien werden met de gemeentes en de organisaties van kinderopvang afspraken gemaakt om de kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties wekenlang op te vangen. De MOZON-montessorischolen zijn dus ook in deze bijzondere tijd 'gewoon' opengebleven.

Wij kunnen dan ook heel erg trots op wijze waarop dit allemaal verlopen is. De inzet van onze kinderen, die hun vriendjes en vriendinnetjes moesten missen en hun juf en/of meester nu opeens op een computerscherm zagen. De bereidwilligheid van ouders om hun kinderen zo goed als mogelijk te helpen terwijl er tegelijkertijd ook nog ander taken waren. Ook op de flexibiliteit, de inzet en betrokkenheid die onze schoolteams hebben laten zien. Het leraarschap is echt een vak, dat is nu wel alom bekend.

Ook de komende weken wordt er veel van de schoolteams gevraagd: het fysieke onderwijs weer opstarten, maar daarnaast ook de noodopvang en het afstandsonderwijs vorm blijven geven. Dat is best pittig. Veel leraren hadden ontzettend veel zin en energie om weer voor de klas te staan. Voor andere medewerkers ligt dit soms ingewikkeld: bijvoorbeeld door een kwetsbare gezondheid of doordat hun partner behoort tot de risicogroep.

De komende periode besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Door te praten over wat er is gebeurd. Veel kinderen zijn ontzettend blij weer naar school te kunnen, hun juf of meester weer te zien en te kunnen spelen met hun vriendjes. Ook al geven sommige kinderen aan het thuis toch ook best fijn te hebben gehad en ook veel geleerd hebben.†En als kinderen weer lekker aan het werk willen, zoals afgelopen week al het geval was, dan kan dit natuurlijk ook.

We hopen dat iedereen zich aan de maatregelen rondom afstand, halen en brengen en hygiŽne houdt. Houd rekening met elkaar. Mochten er nieuwe maatregelen worden afgekondigd dan proberen we die snel en goed in ons montessorionderwijs in te passen. En we blijven kijken wat kinderen en medewerkers nodig hebben om alles weer zo goed mogelijk op te pakken. Op afstand, samen en met elkaar.

Lex Spee, directeur-bestuurder


Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl