Behoeften van het kind

Maria Montessori was overtuigd van het belang van de eerste levensjaren. De ontwikkeling in de eerste jaren vindt plaats in wisselwerking met de omgeving. Ouders, broertjes en zusjes, maar ook het land en de cultuur spelen een rol. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Thuis, daarbuiten, en later ook op school.

Basisbehoeften
Het is belangrijk dat de prikkels vanuit de omgeving een positief karakter hebben. En dat ze tegemoetkomen aan de basisbehoeften van het kind. Dat zijn:
  • veiligheid en liefde
  • interessante bezigheden waarmee het kind de wereld kan ontdekken
Samen op school
Op onze scholen creëren wij een kindvriendelijke, veilige en geordende leeromgeving. Kinderen worden uitgedaagd veel te leren. En vooral: sámen veel te leren.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl